Purple Color Codes

The colors: tyrian purple, bright ube, lavender mist, russian violet, violet (ryb) and japanese violet are a few examples of purple shades. See more named color codes similar to purple below!

Purple Colored Shades

See also: Purple Color Hex Chart

A List of Purple Shades

 • Purple
  #800080 | rgb(128,0,128)
 • Lavender
  #e6e6fa | rgb(230,230,250)
 • Thistle
  #d8bfd8 | rgb(216,191,216)
 • Plum
  #dda0dd | rgb(221,160,221)
 • Dark Slate Blue
  #483d8b | rgb(72,61,139)
 • Indigo
  #4b0082 | rgb(75,0,130)
 • Tyrian Purple
  #66023c | rgb(102,2,60)
 • Purple Taupe
  #50404d | rgb(80,64,77)
 • Pansy Purple
  #78184a | rgb(120,24,74)
 • Palatinate Purple
  #682860 | rgb(104,40,96)
 • Purple (Munsell)
  #9f00c5 | rgb(159,0,197)
 • Purple Heart
  #69359c | rgb(105,53,156)
 • Royal Purple
  #7851a9 | rgb(120,81,169)
 • Electric Purple
  #bf00ff | rgb(191,0,255)
 • Han Purple
  #5218fa | rgb(82,24,250)
 • Pearly Purple
  #b768a2 | rgb(183,104,162)
 • Purple Mountain Majesty
  #9678b6 | rgb(150,120,182)
 • Lavender Purple
  #967bb6 | rgb(150,123,182)
 • Navy Purple
  #9457eb | rgb(148,87,235)
 • Dark Pastel Purple
  #966fd6 | rgb(150,111,214)
 • Medium Purple
  #9370db | rgb(147,112,219)
 • Pastel Purple
  #b39eb5 | rgb(179,158,181)
 • Light Pastel Purple
  #b19cd9 | rgb(177,156,217)
 • Lavender Mist
  #e6e6fa | rgb(230,230,250)
 • Glitter
  #e6e8fa | rgb(230,232,250)
 • Pale Lavender
  #dcd0ff | rgb(220,208,255)
 • Periwinkle
  #ccccff | rgb(204,204,255)
 • Soap
  #cec8ef | rgb(206,200,239)
 • Mauve
  #e0b0ff | rgb(224,176,255)
 • Languid Lavender
  #d6cadd | rgb(214,202,221)
 • Thistle
  #d8bfd8 | rgb(216,191,216)
 • Light Orchid
  #e6a8d7 | rgb(230,168,215)
 • Bright Ube
  #d19fe8 | rgb(209,159,232)
 • Pink Lavender
  #d8b2d1 | rgb(216,178,209)
 • Kobi
  #e79fc4 | rgb(231,159,196)
 • Wisteria
  #c9a0dc | rgb(201,160,220)
 • Bright Lilac
  #d891ef | rgb(216,145,239)
 • Plum
  #dda0dd | rgb(221,160,221)
 • Bright Lavender
  #bf94e4 | rgb(191,148,228)
 • Heliotrope
  #df73ff | rgb(223,115,255)
 • Light Medium Orchid
  #d39bcb | rgb(211,155,203)
 • Lilac
  #c8a2c8 | rgb(200,162,200)
 • Pastel Violet
  #cb99c9 | rgb(203,153,201)
 • Lavender (Floral)
  #b57edc | rgb(181,126,220)
 • Medium Slate Blue
  #7b68ee | rgb(123,104,238)
 • Orchid
  #da70d6 | rgb(218,112,214)
 • French Mauve
  #d473d4 | rgb(212,115,212)
 • African Violet
  #b284be | rgb(178,132,190)
 • Ube
  #8878c3 | rgb(136,120,195)
 • Rich Lavender
  #a76bcf | rgb(167,107,207)
 • Opera Mauve
  #b784a7 | rgb(183,132,167)
 • English Lavender
  #b48395 | rgb(180,131,149)
 • Rich Lilac
  #b666d2 | rgb(182,102,210)
 • Amethyst
  #9966cc | rgb(153,102,204)
 • Toolbox
  #746cc0 | rgb(116,108,192)
 • Majorelle Blue
  #6050dc | rgb(96,80,220)
 • Slate Blue
  #6a5acd | rgb(106,90,205)
 • Medium Orchid
  #ba55d3 | rgb(186,85,211)
 • Iris
  #5a4fcf | rgb(90,79,207)
 • Deep Fuchsia
  #c154c1 | rgb(193,84,193)
 • Blue Violet
  #8a2be2 | rgb(138,43,226)
 • Deep Lilac
  #9955bb | rgb(153,85,187)
 • Veronica
  #a020f0 | rgb(160,32,240)
 • Electric Indigo
  #6f00ff | rgb(111,0,255)
 • Violet (Color Wheel)
  #7f00ff | rgb(127,0,255)
 • Violet
  #8f00ff | rgb(143,0,255)
 • Dark Orchid
  #9932cc | rgb(153,50,204)
 • Vivid Violet
  #9f00ff | rgb(159,0,255)
 • Purpureus
  #9a4eae | rgb(154,78,174)
 • Pomp And Power
  #86608e | rgb(134,96,142)
 • Medium Red Violet
  #bb3385 | rgb(187,51,133)
 • Antique Fuchsia
  #915c83 | rgb(145,92,131)
 • Dark Lavender
  #734f96 | rgb(115,79,150)
 • Chinese Violet
  #856088 | rgb(133,96,136)
 • Old Lavender
  #796878 | rgb(121,104,120)
 • Razzmic Berry
  #8d4e85 | rgb(141,78,133)
 • Grape
  #6f2da8 | rgb(111,45,168)
 • Twilight Lavender
  #8a496b | rgb(138,73,107)
 • Plum (Traditional)
  #8e4585 | rgb(142,69,133)
 • Dark Violet
  #9400d3 | rgb(148,0,211)
 • Deep Ruby
  #843f5b | rgb(132,63,91)
 • Cyber Grape
  #58427c | rgb(88,66,124)
 • Boysenberry
  #873260 | rgb(135,50,96)
 • Eminence
  #6c3082 | rgb(108,48,130)
 • Violet (Ryb)
  #8601af | rgb(134,1,175)
 • Dark Raspberry
  #872657 | rgb(135,38,87)
 • Regalia
  #522d80 | rgb(82,45,128)
 • Spanish Violet
  #4c2882 | rgb(76,40,130)
 • Eggplant
  #614051 | rgb(97,64,81)
 • Wine Dregs
  #673147 | rgb(103,49,71)
 • Byzantium
  #702963 | rgb(112,41,99)
 • Old Heliotrope
  #563c5c | rgb(86,60,92)
 • Imperial
  #602f6b | rgb(96,47,107)
 • Dark Byzantium
  #5d3954 | rgb(93,57,84)
 • Japanese Violet
  #5b3256 | rgb(91,50,86)
 • Mardi Gras
  #880085 | rgb(136,0,133)
 • Dark Magenta
  #8b008b | rgb(139,0,139)
 • Persian Indigo
  #32127a | rgb(50,18,122)
 • Indigo
  #4b0082 | rgb(75,0,130)
 • Russian Violet
  #32174d | rgb(50,23,77)