• #800080
  rgb(128,0,128)
  purple
  CSS
 • #e6e6fa
  rgb(230,230,250)
  lavender
  CSS
 • #d8bfd8
  rgb(216,191,216)
  thistle
  CSS
 • #dda0dd
  rgb(221,160,221)
  plum
  CSS
 • #7b68ee
  rgb(123,104,238)
  mediumslateblue
  CSS
 • #9370db
  rgb(147,112,219)
  mediumpurple
  CSS
 • #6a5acd
  rgb(106,90,205)
  slateblue
  CSS
 • #ba55d3
  rgb(186,85,211)
  mediumorchid
  CSS
 • #8a2be2
  rgb(138,43,226)
  blueviolet
 • #9932cc
  rgb(153,50,204)
  darkorchid
 • #9400d3
  rgb(148,0,211)
  darkviolet
 • #483d8b
  rgb(72,61,139)
  darkslateblue
 • #4b0082
  rgb(75,0,130)
  indigo
 • #e6e6fa
  rgb(230,230,250)
  Lavender Mist
 • #e6e8fa
  rgb(230,232,250)
  Glitter
 • #dcd0ff
  rgb(220,208,255)
  Pale Lavender
 • #ccccff
  rgb(204,204,255)
  Periwinkle
 • #cec8ef
  rgb(206,200,239)
  Soap
 • #e0b0ff
  rgb(224,176,255)
  Mauve
 • #d6cadd
  rgb(214,202,221)
  Languid Lavender
 • #d8bfd8
  rgb(216,191,216)
  Thistle
 • #e6a8d7
  rgb(230,168,215)
  Light Orchid
 • #d8bfd8
  rgb(216,191,216)
  Thistle
 • #e6a8d7
  rgb(230,168,215)
  Light Orchid
 • #d19fe8
  rgb(209,159,232)
  Bright Ube
 • #d8b2d1
  rgb(216,178,209)
  Pink Lavender
 • #e79fc4
  rgb(231,159,196)
  Kobi
 • #c9a0dc
  rgb(201,160,220)
  Wisteria
 • #d891ef
  rgb(216,145,239)
  Bright Lilac
 • #dda0dd
  rgb(221,160,221)
  Plum
 • #bf94e4
  rgb(191,148,228)
  Bright Lavender
 • #b19cd9
  rgb(177,156,217)
  Light Pastel Purple
 • #df73ff
  rgb(223,115,255)
  Heliotrope
 • #d39bcb
  rgb(211,155,203)
  Light Medium Orchid
 • #c8a2c8
  rgb(200,162,200)
  Lilac
 • #cb99c9
  rgb(203,153,201)
  Pastel Violet
 • #b57edc
  rgb(181,126,220)
  Lavender (Floral)
 • #7b68ee
  rgb(123,104,238)
  Medium Slate Blue
 • #b39eb5
  rgb(179,158,181)
  Pastel Purple
 • #9370db
  rgb(147,112,219)
  Medium Purple
 • #da70d6
  rgb(218,112,214)
  Orchid
 • #966fd6
  rgb(150,111,214)
  Dark Pastel Purple
 • #d473d4
  rgb(212,115,212)
  French Mauve
 • #9457eb
  rgb(148,87,235)
  Navy Purple
 • #b284be
  rgb(178,132,190)
  African Violet
 • #8878c3
  rgb(136,120,195)
  Ube
 • #a76bcf
  rgb(167,107,207)
  Rich Lavender
 • #b784a7
  rgb(183,132,167)
  Opera Mauve
 • #b48395
  rgb(180,131,149)
  English Lavender
 • #b666d2
  rgb(182,102,210)
  Rich Lilac
 • #967bb6
  rgb(150,123,182)
  Lavender Purple
 • #9966cc
  rgb(153,102,204)
  Amethyst
 • #746cc0
  rgb(116,108,192)
  Toolbox
 • #9678b6
  rgb(150,120,182)
  Purple Mountain Majesty
 • #6050dc
  rgb(96,80,220)
  Majorelle Blue
 • #6a5acd
  rgb(106,90,205)
  Slate Blue
 • #ba55d3
  rgb(186,85,211)
  Medium Orchid
 • #b768a2
  rgb(183,104,162)
  Pearly Purple
 • #5a4fcf
  rgb(90,79,207)
  Iris
 • #c154c1
  rgb(193,84,193)
  Deep Fuchsia
 • #5218fa
  rgb(82,24,250)
  Han Purple
 • #8a2be2
  rgb(138,43,226)
  Blue Violet
 • #9955bb
  rgb(153,85,187)
  Deep Lilac
 • #a020f0
  rgb(160,32,240)
  Veronica
 • #6f00ff
  rgb(111,0,255)
  Electric Indigo
 • #7f00ff
  rgb(127,0,255)
  Violet (Color Wheel)
 • #8f00ff
  rgb(143,0,255)
  Violet
 • #9932cc
  rgb(153,50,204)
  Dark Orchid
 • #9f00ff
  rgb(159,0,255)
  Vivid Violet
 • #bf00ff
  rgb(191,0,255)
  Electric Purple
 • #7851a9
  rgb(120,81,169)
  Royal Purple
 • #9a4eae
  rgb(154,78,174)
  Purpureus
 • #86608e
  rgb(134,96,142)
  Pomp And Power
 • #bb3385
  rgb(187,51,133)
  Medium Red Violet
 • #915c83
  rgb(145,92,131)
  Antique Fuchsia
 • #734f96
  rgb(115,79,150)
  Dark Lavender
 • #856088
  rgb(133,96,136)
  Chinese Violet
 • #796878
  rgb(121,104,120)
  Old Lavender
 • #8d4e85
  rgb(141,78,133)
  Razzmic Berry
 • #6f2da8
  rgb(111,45,168)
  Grape
 • #69359c
  rgb(105,53,156)
  Purple Heart
 • #8a496b
  rgb(138,73,107)
  Twilight Lavender
 • #8e4585
  rgb(142,69,133)
  Plum (Traditional)
 • #9400d3
  rgb(148,0,211)
  Dark Violet
 • #9f00c5
  rgb(159,0,197)
  Purple (Munsell)
 • #843f5b
  rgb(132,63,91)
  Deep Ruby
 • #58427c
  rgb(88,66,124)
  Cyber Grape
 • #873260
  rgb(135,50,96)
  Boysenberry
 • #6c3082
  rgb(108,48,130)
  Eminence
 • #8601af
  rgb(134,1,175)
  Violet (Ryb)
 • #872657
  rgb(135,38,87)
  Dark Raspberry
 • #522d80
  rgb(82,45,128)
  Regalia
 • #4c2882
  rgb(76,40,130)
  Spanish Violet
 • #614051
  rgb(97,64,81)
  Eggplant
 • #673147
  rgb(103,49,71)
  Wine Dregs
 • #702963
  rgb(112,41,99)
  Byzantium
 • #563c5c
  rgb(86,60,92)
  Old Heliotrope
 • #602f6b
  rgb(96,47,107)
  Imperial
 • #5d3954
  rgb(93,57,84)
  Dark Byzantium
 • #682860
  rgb(104,40,96)
  Palatinate Purple
 • #78184a
  rgb(120,24,74)
  Pansy Purple
 • #50404d
  rgb(80,64,77)
  Purple Taupe
 • #5b3256
  rgb(91,50,86)
  Japanese Violet
 • #880085
  rgb(136,0,133)
  Mardi Gras
 • #8b008b
  rgb(139,0,139)
  Dark Magenta
 • #32127a
  rgb(50,18,122)
  Persian Indigo
 • #4b0082
  rgb(75,0,130)
  Indigo
 • #66023c
  rgb(102,2,60)
  Tyrian Purple
 • #32174d
  rgb(50,23,77)
  Russian Violet

List of Purple Colors

CSS Color NameColor Codes
purple #800080 / rgb(128,0,128) / hsl(300,100%,25%)
lavender #e6e6fa / rgb(230,230,250) / hsl(240,67%,94%)
thistle #d8bfd8 / rgb(216,191,216) / hsl(300,24%,80%)
plum #dda0dd / rgb(221,160,221) / hsl(300,47%,75%)
mediumslateblue #7b68ee / rgb(123,104,238) / hsl(249,80%,67%)
mediumpurple #9370db / rgb(147,112,219) / hsl(260,60%,65%)
slateblue #6a5acd / rgb(106,90,205) / hsl(248,53%,58%)
mediumorchid #ba55d3 / rgb(186,85,211) / hsl(288,59%,58%)
blueviolet #8a2be2 / rgb(138,43,226) / hsl(271,76%,53%)
darkorchid #9932cc / rgb(153,50,204) / hsl(280,61%,50%)
darkviolet #9400d3 / rgb(148,0,211) / hsl(282,100%,41%)
darkslateblue #483d8b / rgb(72,61,139) / hsl(248,39%,39%)
indigo #4b0082 / rgb(75,0,130) / hsl(275,100%,25%)

The page contains purple and similar colors including their accompanying hex and rgb codes.